THỦ TỤC THUÊ XE THẬT NHANH VÀ ĐƠN GIẢN

QUÝ KHÁCH ĐẾN THUÊ XE:
 
Quý Khách đến thuê xe lần đầu chỉ cần đem theo GPLX, CMND; Để làm hợp đồng thuê xe và thế chấp tiền mặt 10.000.000đ và một hộ khẩu. Nếu không có tiền mặn thì để lại một xe máy có giấy đăng ký, không có hộ khẩu thì để lại một giấy tờ tùy thân khác
 
Quý Khách đến thuê xe lần thứ hai trở đi chỉ cần đem theo xe máy có giấy đăng ký hoặc tiền mặt là được